Podložka pro suchou pokládku dlažby

Komplexní řešení pro pochozí střechy, balkony, terasy apod.

Snímek obrazovky 2015-07-13 v 9

Popis jednotlivých komponent systému dle obrázku:

  1. roznášecí terč tl. 3 mm - brání poškození podkladu žebírky konického terče
  2. konický terč 3/11 mm - umožňuje měnit výšku (až 15 cm) i sklon usazení podložky
  3. meziterč tl. 7 mm - umožňuje měnit výšku sestavy
  4. rektifikační terč tl. 3 mm - pro jemné doladění výšky sestavy
  5. podložka Universal tl. 14 mm - lze ji použít i zcela samostatně bez dalších doplňků
  6. kloubek - přizpůsobí se poloze pokládané dlaždice, zabraňuje klapání dlažby
  7. vyrovnávací destička tl. 2 mm - pro jemné doladění výšky konkrétního kvadrantu

Podložka i všechny druhy terčů mají průměr 140 mm. Jednotlivé skladebné prvky je možné vzájemně kombinovat dle situace na místě kladení v nejrůznějších variantách: 5, 5+6, 5+7, 1+2+3+4+5 atd. Svislé destičky na podložce vymezují spáru mezi dlaždicemi 3 mm širokou.

Vyobrazený skladebný systém dokonale fixuje polohu dlaždice a zabraňuje proto nežádoucímu klapání jejích rohů při chůzi. Vzájemným pootáčením na sobě až do výše 15 cm vrstvených konických terčů a meziterčů se na střeše spádované i více směry snadno docílí vodorovného povrchu dlažby. Pro konečnou jemnou výškovou rektifikaci slouží vyrovnávací destičky o síle 1,5 mm, popřípadě rektifikační terč silný 3 mm, který je možné vložit pouze pod podložku Universal. Roznášecí terč silný 3 mm lze umístit pouze na samý základ sestavy a zabraňuje poškození hydroizolační vrstvy žebírky konického terče nebo meziterče.

Při pokládce podél stěn a v rozích se podložka snadno rukou rozlomí na poloviny či čtvrtiny. Jsou-li použity terče, posouvá se celá sestava více pod dlaždici, přičemž se odstraní příslušné destičky vymezující tloušťku spáry.

Základní balení podložky je po 130 kusech, roznášecího a rektifikačního terče po 400, kloubku po 520 kusech, konického terče po 290 kusech a vyrovnávací destičky po 500 kusech. Na přání zákazníka lze velikost balení přizpůsobit jeho potřebě. Barva podložek i obou druhů terčů je šedá až černá.

Použití systému Universal chrání vodoizolační vrstvu pláště střechy před škodlivým působením povětrnostních vlivů - zejména přímého slunce a mrazu. Tím se prodlužuje její životnost a jsou minimalizovány náklady na opravy. Zároveň se v létě výrazně zlepší tepelná pohoda prostor pod pochozí plochou, neboť sluneční teplo je absorbováno dlaždicemi a poté odvětráváno dutinou vytvořenou mezi dlažbou a povrchem střechy. Velkou výhodou suché pokládky dlažby je i to, že před případnou opravu hydroizolační vrstvy postačí dlažbu rozebrat, poškozené místo opravit a dlaždice pak osadit na původní podložky.
Podložky

Výsledky zkoušek mezní únosnosti podložky provedených za tepla i mrazu na několika vzorcích v odborné zkušebně oscilují kolem hodnoty 1900 kg. Pro celý systém Universal je k dispozici prohlášení o shodě.

 

 

Návod na vyrovnání výšek v sestavě

1mm 1x vyrovnávací destička
2mm 2x vyrovnávací destička
3mm 1x rektifikační terč
4mm 1x rektifikační terč, 1x vyrovnávací destička
5mm 1x rektifikační terč, 2x vyrovnávací destička
6mm a 7mm 1x meziterč
8mm 1x meziterč, 1x vyrovnávací destička
9mm 1x meziterč, 2x vyrovnávací destička
10mm 1x meziterč, 1x rektifikační terč
11mm 1 x meziterč, 1x rektifikační terč , 1 x vyrovnávací destička
12mm 1 x meziterč, 1x rektifikační terč, 2 x vyrovnávací destička
13mm a 14mm 2x šikmý terč nebo 2x meziterč

Máte zájem o naše produkty? Potřebujete více informací? Kontaktujte nás. +420 602 410 812

Working...